Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων γίνονται διάφορες αναρτήσεις ομαδικών δραστηριοτήτων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της κατασκήνωσης. Παρακαλούμε δηλώστε την επιθυμία ή τη διαφωνία σας με αυτό.

Go to top